MENU

szkolenia

SZKOLENIE SĘDZIOWSKIE

Pomorska Akademia Sportu i Turystyki Placówka Kształcenia Ustawicznego wraz z Centrum Wyszkolenia Strzeleckiego mają przyjemność zaproponować Państwu

udział w szkoleniu na sędziego strzelectwa sportowego klasy III.

Termin szkolenia 12 maj 2019r.

Miejsce szkolenia Gdańsk Aleja Zwycięstwa 51 (Budynek Pomorskiej Federacji Sportu) sala wykładowa nr 21.

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień sędziego strzelectwa sportowego klasy III w specjalnościach :

-Pistolet

-Karabin

-Strzelba gładkolufowa

Temat zagadnień omawianych podczas szkolenia:

-Struktura organizacyjna PZSS

-Regulamin Kolegium Sędziów PZSS

-Regulamin organizacji zawodów PZSS

-Przepisy bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim

-Międzynarodowe przepisy sportu strzeleckiego

-Krajowe regulaminy zawodów strzeleckich

-Nauka posługiwania się urządzeniami do kontroli broni i ubioru, kalibromierzami i elektrycznymi czytnikami do tarcz oraz innym sprzętem niezbędnym w wykonywaniu funkcji sędziego lub delegata technicznego na zawodach strzeleckich.

-Wprowadzenie w zagadnienia związane z systemem EST (SIUS)

– Przepisy strzelectwa dynamicznego (IPSC, IDPA)

-Przepisy strzelectwa czarnoprochowego (MLAIC)

-Konstrukcja i działanie współczesnej broni palnej i pneumatycznej

Wykładowcą jest Przewodniczący kolegium sędziowskiego Polskiego Związku Strzeleckiego Pan Antoni Kamiński.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie 18 roku życia (jest możliwość uczestnictwa w kursie i zdanie egzaminu przez osoby poniżej osiemnastego roku życia, jednakże po ukończeniu kursu otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu i zdanie egzaminu końcowego a dokument właściwy tzn. licencje sędziego otrzymają po ukończeniu 18 roku życia).

Wymagane dokumenty: wypełniony poprawnie wniosek o wydanie licencji sędziego strzelectwa Klasy III oraz zdjęcie(podpisane na odwrocie).

Koszt kursu 300zł (w tym koszt egzaminu oraz wydania licencji).

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość negocjacji ceny.

Wniosek o przyznania licencji sędziego strzelectwa sportowego należy przesłać do 30 czerwca 2019r. https://strzelec.org/wp-content/uploads/2018/01/Wniosek-o-przyznanie-licencji-sedziego-strzelectwa-sportowego-wy%C5%BCszej-klasy.pdf

wraz z opłatą na konto Bank City Handlowy

Nr: 75 1030 0019 0109 8503 0009 0976

Wszystkie pytania odnośnie kursu prosimy kierować na adres e-mail biuro@cws.org.pl lub telefonicznie pod numer 693740914