MENU

szkolenia

SZKOLENIE DOSKONALĄCE Z OBSŁUGI BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ DLA MYŚLIWYCH

Szkolenie skierowane jest dla myśliwych chcących podnieść swoje umiejętności z zakresu obsługi broni palnej krótkiej.

Po zakończonym szkoleniu wystawiane jest zaświadczenie, które może być przedstawione organom policji (WPA), w trakcie starania się o pozwolenie na zakup broni palnej krótkiej myśliwskiej.
Czas szkolenia: 20h
Miejsce: ustalane indywidualnie z grupą. Teren całej Polski.
Koszt: 400 zł ( W tym koszt strzelnicy sali wykłądowej, wynajęcia broni, amunicja 100szt/os.).


Realizowane zagadnienia:

  1. Podstawy formalno – prawne dotyczące użytkowania broni palnej krótkiej do celów myśliwskich.
  2. Zasady bezpieczeństwa.
  3. Podstawy skutecznego obchodzenia się z bronią palną krótką.
  4. Podstawowe elementy celnego strzelania.
  5. Budowa i działanie broni palnej krótkiej (pistolety, rewolwery).
  6. Strzelanie z broni palnej, zajęcia praktyczne. Strzelanie statyczne, szybkie, dynamiczne oraz sytuacyjne.
  7. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Pomagamy w wyborze oraz zakupie broni palnej.
Zajęcia organizowane są indywidualnie oraz grupowo.
Wykładowcy: instruktorzy z jednostek specjalnych oraz instruktorzy strzelań myśliwskich.