MENU

szkolenia

PIERWSZA POMOC

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób chcących poznać zasady udzielania pierwszej pomocy, jak również do tych, którzy chcą poszerzyć i utrwalić wiadomości z tego zakresu.
W większości wypadków świadek zdarzenia stanowi pierwsze ogniwo w łańcuchu przeżycia ofiar niebezpiecznych zdarzeń. Prawidłowa umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia daje dużą szansę na przeżycie osobie poszkodowanej.
Prowadzimy kursy z zakresu ratownictwa taktycznego dla służb mundurowych.

Tematyka szkolenia z zakresu pierwszej pomocy:

  • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
  • Łańcuch przeżycia.
  • Bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia.
  • Nagłe zatrzymanie krążenia-przyczyny, objawy, pierwsza pomoc.
  • Postępowanie w obrażeniach tkanek miękkich-rany, oparzenia.
  • Postępowanie w obrażeniach układu kostno-stawowego-złamania, zwichnięcia, skręcenia.
  • Postępowanie z poszkodowanym z podejrzeniem uszkodzenia kręgosłupa.
  • Postępowanie w sytuacji ostrych stanów chorobowych-zawał mięśnia sercowego, napad drgawkowy, atak astmy.

Forma zajęć: wykład, pokaz, ćwiczenia.
Czas trwania szkolenia: 10 godzin lekcyjnych.
Uczestnicy: około 15 osób
Termin realizacji: Zajęcia odbywają się w ustalonych ze Zleceniodawcą terminach.
Koszt: 350 zł/1 osoba. Przy grupach zorganizowanych-cena podlega negocjacji.