MENU

szkolenia

KURS NA PROWADZĄCEGO STRZELANIE LOK tzw kierownik strzelań

Szkolenie- Prowadzący strzelanie

tzw. wkładka bojowa.

Kurs organizowany jest przy współpracy z Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Ligi Obrony Kraju.

Absolwenci kursu otrzymują uprawnienia wydane przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju

Uprawnienia te upoważniają do prowadzenia zajęć i nadzorowania strzelań z broni:

A.    Pneumatycznej

B.    Palnej bocznego zapłonu

C.    Palnej centralnego zapłonu

D.    Maszynowej(pistolet)

E.    Samoczynnej

F.     Gładkolufowej(powtarzalna-pump action)

G.    Głądkolufowej samopowtarzalnej

H.    Czarnoprochowej