MENU

szkolenia

KURS INSTRUKORÓW STRZELECTWA SPORTOWEGO

Kurs Instruktora sportu specjalizacja strzelectwo składa się z dwóch części ogólnej i specjalistycznej.

Część ogólna obejmuje metodykę prowadzenia szkoleń, a część specjalistyczna dotyczy prowadzenia strzelań, techniki i taktyki posługiwania się bronią palną.

Kadra prowadząca kurs to praktycy, osoby z doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu pracy trenera i instruktora strzelectwa (w tym w jednostkach specjalnych podległym MON oraz MSWiA), natomiast w części ogólnej specjaliści trenujący strzelectwo sportowe np.: reprezentanci kadry narodowej.

Firma CWS posiada każdy rodzaj, kaliber broni palnej oraz sprzęt do prowadzenia przedmiotowych szkoleń strzeleckich.

Uczestnicy kursu po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymują:

Legitymację  INSTRUKOTRA SPORTU SPECJALIZACJA STRZELECTWO zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej,

wydane przez PASiT Placówkę Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem E-XI.4430.6.2015

Warunki uczestnictwa:

  1. Ukończona szkoła min. średnia, ksero świadectwa lub dyplomu
  2. Zaświadczenie lekarskie: „o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora strzelectwa”
  3. Wypełnienie karty zgłoszenia
  4. 2 zdjęcia o wymiarach 3,5×4,5

Dokumenty proszę przesłać na adres firmy:

Centrum wyszkolenia Strzeleckiego Krzysztof Prokop
ul. Biernackiego 8
76-200 Słupsk