Centrum Wyszkolenia Strzeleckiego zaprasza wszystkich chętnych, którzy chcą poznać lub podnieść swoje umiejętności strzeleckie, pod kierunkiem doświadczonej kadry szkoleniowej na organizowany przez nas kurs instruktora sportu w strzelectwie sportowym.

Szkolenia odbywają się w systemie wekendowym, oraz stacjonarnym

Kurs składa się z dwóch części:

  1. ogólnej i pomocy przedmedycznej
  2. specjalistycznej (strzelectwo sportowe).

Kadra wykładowców to wysokiej klasy specjaliści, należących do światowej, krajowej czołówki wykładowców.

Kurs nasz jest zgodny z obowiązującymi przepisami, opiniowane przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego i zatwierdzane przez Ministra Sportu (dawniej U K F i S i MENiS).
Uczestnicy Kursu po zaliczeniu Egzaminu Końcowego otrzymują:

  • Legitymację Instruktora Strzelectwa Sportowego z. Ministerstwa Sportu i Turystyki, uprawniającą do prowadzenia zajęć z zakresu szkolenia strzeleckiego wynikającego z przepisów MSWiA upoważniającą do prowadzenia zajęć z bronią każdego typu,
  • Świadectwo ukończenia Kursu I pomocy przedmedycznej.
  • Legitymacja LOK- upoważniająca do prowadzenia zajęć z broni szczególnie niebezpiecznej.


Warunki uczestnictwa:

  1. Ukończona szkoła min. średnia, ksero świadectwa lub dyplomu
  2. Zaświadczenie lekarskie: "o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora strzelectwa"
  3. Wypełnienie karty zgłoszenia
  4. 2 zdjęcia o wymiarach 3,5x4,5

Dokumenty proszę przesłać na adres firmy:


Centrum wyszkolenia Strzeleckiego Krzysztof Prokop
ul. Biernackiego 8
76-200 Słupsk


© Wszystkie prawa zastrzeżone